At Sövröds Hage we are now and then arranging activites directed towards health and wellness, always with the help of the garden and/or the surrounding nature. It can be activities like:

  • Open air yoga
  • Open air meditation
  • Forest bathing
  • Other mindfulness exercises

On April 18th 2020 we were arranging the event ”Med ögon känsliga för grönt”, where we slowly and mindfully explored the mystic nature around Odensjön. Below is a description of the event in Swedish.

Rogivande och utforskande vårvandring med spännande fakta om den mystiska naturen och mindfulnessövningar , med Anders Folkesson och Eva-Lotta Runfors.

Ett vackert tillfälle att komma närmre oss själva och naturen – vi skogsbadar dvs. vi går långsamt och ”badar” i sinnesintrycken från skogen. Låter uppmärksamt dofter, ljud, känselintryck lugna ner kropp och hjärna. Under vandringen kommer vi få ta del av spännande och tankeväckande fakta om naturens intrikata system. Vi kommer utöva mindfulnessövningar sittande och gående i tystnad mellan föreläsningsinslagen. Ta därför med sittunderlag till vandringen.

Anders Folkesson, som är landskapsarkitekt, kommer att dela med sig av sin kunskap om naturens intrikata system på ett sådant sätt att vi kan uppleva klipporna, träden och alla de andra organismerna med nya ögon, extra skärpta sinnen och även erfara dem på ett djupare förståelseplan. På detta sätt kan vi känna mer samhörighet med naturen, att vi är en del av något mycket större än oss själva.

Eva-Lotta Runfors, som är mindfulness- och yogainstruktör, kommer leda oss i olika mindfulnessövningar, både sittande och gående, så att vi kan få djupare kontakt med kroppen, andningen, varandet och inte minst naturen. Att meditera i naturen skapar utrymme för inre frid, glädje och lugn. Eva-Lotta har levt med och studerat meditation och yoga sedan 2004.