I samarbete med Region Skåne erbjuder vi från 1/9 2022 Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Sövröds Hage. NUR är en rehabiliteringsform som är avsedd för personer med problem som utmattning/utbrändhet och mild depression, och innebär vistelse i en lugn, grön landsbygdsmiljö, tre dagar i veckan under totalt 8 veckor. Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar inom Region Skåne som har en NUR-koordinator kan anmäla sina patienter till NUR, som ett komplement till annan behandling.

De som kommer hit till Sövröds Hage för rehabilitering ägnar dagarna – kravlöst och efter ork och förmåga – åt att vistas i natur, vila, samt efter lust och ork delta i aktiviteter såsom att så, plantera och skörda blommor och grönsaker, forma trädgårdsrum genom klippning och annan lätt skötsel, göra naturvårdande insatser – med mera. Aktiviteterna bestäms i samråd med deltagarna och varierar efter säsong och väder. En normal dag innehåller en inledande samling med fika vid öppen eld, tid för egen vila, en promenad genom skog och hagar, lätt trädgårdsarbete eller annan aktivitet samt en avslutande gemensam måltidssamling.

Naturunderstödd rehabilitering baseras på forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp.

Vi har NUR-verksamhet varje tisdag, onsdag och torsdag mellan 9.20 och 13.20. Som NUR-deltagare kan du lätt ta dig hit. Sövröds Hage ligger 3 km från Höörs centrum. Väldigt många tåg stannar i Höör, och från Höörs station tar dig buss nr 445 hit på 10 minuter. Tiderna för NUR-verksamheten är anpassade efter busstidtabellen. Vi tar gärna emot studiebesök av potentiella NUR-deltagare. Detsamma gäller förstås för NUR-koordinatorer, kuratorer, läkare och andra i vården. Välkommen att boka in ett besök på telefon 0708-821514.