INSTÄLLT!! Det läkande gröna – lärande retreat 23-25/10 INSTÄLLT!!

Välkommen till undersköna Sövröds Hage utanför Höör och en helg som BÅDE är ett retreat där du får vila ut och finna ro OCH en minikurs i hur naturen och trädgården kan bidra till en förhöjd närvaro, ge en känsla av sammanhang samt bidra till återhämtning och läkande. Retreatledare och huvudlärare är Anders Folkesson, landskapsarkitekt, egen företagare samt universitetslektor vid SLU i Alnarp. Medverkar gör även Eva-Lotta Runfors (yoga- och mindfulness) och Sara Scheen Otnes (musik och sång). Som deltagare bor du inkvarterad i enkel- eller dubbelrum med delat badrum. Alla måltider ingår, men retreatdeltagarna hjälps tillsammans åt att tillreda måltiderna utifrån råvaror som till stor del odlats i Sövröds Hage eller i dess närområde. Kostnad: 1800 kr/person. De tre första personerna som anmäler sig får 50% rabatt!! Max antal deltagare är 8, minimiantal 4 st. Anmälan via mail till anders.folkesson@slu.se senast den 19/10, och det är först till kvarn som gäller.

Preliminärt program:
Fredag 23/10
17.00-17.30 Ankomst och utdelning av sängplatser
17.30-18.00 Anders Folkesson hälsar kort välkommen, därefter en skymningsrundvandring i Sövröds Hage, vilken avslutas med en kort meditation
18.00-18.30 Vi presenterar oss för varandra. Genomgång av helgens program, lite praktisk information, tid för frågor.
18.30-18.50 Sharing i mindre grupper
18.50-20.00 Vi tillreder gemensamt middagsmålet samt intar detsamma
20.15-20.45 ”Mindfulness, KASAM och healing – vad har det med naturen och trädgården att göra?” Föreläsning av Anders Folkesson
20.45-21.30 Kvällste framför brasan och gemensam sångstund, ledd av Sara Scheen Otnes och Anders Folkesson. Avslutas med kort meditation.
21.30 – Frivilligt häng framför brasan i storstugan alternativ kring lägerelden i skogen.

Lördag 24/10
8.00-9.00 Skogsbad under tystnad
9.00-10.00 Frukost, första halvtimmen (till 9.30) under tystnad
10.00-10.30 Sharing i mindre grupper
10.30-11.30 Skaka loss-dans på ängen
11.30-12.00 Diskussion kring upplevelsen av skogsbadet
12.00-13.00 Vi bereder tillsammans lunchen och intar densamma
13.00-14.00 Lunchvila/fria aktiviteter
14.00-14.40 ”Att skapa en trädgård med rika upplevelser men låga skötselbehov”. Föreläsning samt rundvandring med Anders Folkesson.
15.00-15.30 Eftermiddagsfika
15.30-16.10 Föreläsning av Anders Folkesson angående vetenskapliga rön om grönskans läkande förmågor samt lite om hur naturunderstödd rehabilitering fungerar.
16.15-18.40 Fritt program, möjligheter till att själv praktisera mindfulness i trädgården/hagen/skogen, möjlighet till att bada bastu, eventuellt med efterföljande poolbad.
18.40-19.00 Sharing i mindre grupper
19.00-20.30 Vi tillreder tillsammans middagen och intar densamma.
20.30- Fritt program med möjlighet till sångstund, samtal, diskussion eller bara vilsamt häng framför brasa eller eldstad.
Söndag 25/10
8.30-9.30 Yoga, ledd av Eva-Lotta Runfors
9.30-10.15 Frukost, varav första halvtimmen i tystnad. Instruktioner för morgonens utflykt.
10.15-12.30 Utflykt till Ageröds mosse, där vi mediterar under ledning av Eva-Lotta Runfors
12.30-14.00 Gemensamt tillredd lunch där vi gemensamt reflekterar kring utflykten, meditationen samt helgen som helhet.